select * from CD_PAGES where PAGE_TYPE='BLOG' and PAGE_LANGS_AVAILABLE LIKE '%NL%' and PAGE_STATUS<1 order by PAGE_DATE DESC limit 3
Faillissement Imtech Website

FAILLISSEMENTIMTECH.NL

PERSBERICHT:

Handel in aandelen Royal Imtech N.V. stopt op 30 december 2016.

 Curatoren van Royal Imtech N.V. delen hierbij mede dat de handel in het aandeel Royal Imtech N.V. aan Euronext te Amsterdam zal worden beëindigd op 30 december 2016 en dat de notering van het aandeel op 2 januari 2017 zal eindigen.

 The by court Rotterdam appointed trustees of Royal Imtech N.V. hereby inform the public that the trading of shares of Royal Imtech N.V. will end on 30 December 2016 at Euronext in Amsterdam. The company Royal Imtech N.V. will be delisted on 2 January 2017.

Met vriendelijke groet,

mr. J.G. Princen & mr. P.J. Peters

Curatoren/Bankruptcy Trustees Royal Imtech N.V.

 

Faillissement Imtech

Bij uitspraak d.d. 13 augustus 2015 van de Rechtbank Rotterdam is de naamloze vennootschap Royal Imtech N.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2803 PE) Gouda aan de Kampenringweg 45A, in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. P.J. Peters en mr. J.G. Princen tot curatoren. In de weken daaropvolgend zijn verscheidene dochterondernemingen van Royal Imtech gefailleerd. Een deel van de dochterondernemingen is door middel van overdracht van aandelen verkocht aan derden. Voor een precieze gang van zaken verwijzen de curatoren naar tweede faillissementsverslag het van Royal Imtech. Via de volgende link zijn alle openbare faillissementsverslagen van Royal Imtech N.V. en haar failliete Nederlandse dochters te downloaden.

Via deze website zullen de curatoren gedurende de afwikkeling van de faillissementen van verschillende vennootschappen die voorheen deel uitmaakten van het Imtech-concern de schuldeisers en andere belanghebbenden informeren. De informatie zal worden verstrekt per failliete vennootschap. Het is dan ook van groot belang dat, indien u vragen heeft, een vordering wilt indienen of u om een andere reden met de curatoren in contact wilt komen, u eerst goed nagaat op welke vennootschap uw verzoek ziet.

Voor de goede orde: zoals ook eerder aan alle bij de curatoren bekende crediteuren is bericht, zullen vorderingen die worden ingediend in het verkeerde faillissement binnen de Imtech-groep, niet worden doorgezonden door de curatoren. Deze vordering zal dan niet opgenomen worden op de crediteurenlijst. Het is de verantwoordelijkheid van de schuldeiser om te zorgen dat hij of zij bij de juiste vennootschap zijn vordering indient.

De informatie en gegevens op deze website zijn niet beoogd om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers en andere belanghebbenden kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Met vriendelijke groet,

J.G. Princen, P.J. Peters

Curatoren Royal Imtech N.V.

Klik hier om uw vordering in te dienen

DISCLAIMER

De inhoud van deze website berust op informatie die de curatoren van de vennootschappen en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.
 
Voor de goede orde: de curatoren verstrekken tussentijds geen informatie over de voortgang van het faillissement anders dan via berichten op www.crediteurenlijst.nl dan wel via de publicatie van faillissementsverslagen. De curatoren verzoeken u derhalve uitdrukkelijk geen contact op te nemen over de voortgang van de faillissementen.
 
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl