select * from CD_PAGES where PAGE_TYPE='BLOG' and PAGE_LANGS_AVAILABLE LIKE '%NL%' and PAGE_STATUS<1 order by PAGE_DATE DESC limit 3
Contact details

FAILLISSEMENTIMTECH.NL

Contact met curatoren

De curatoren wijzen er op dat het slechts mogelijk is te communiceren over vorderingen op de failliete vennootschappen die voorheen deel uit maakten van de Imtech-groep via www.crediteurenlijst.nl. Dien daar uw vordering bij de juiste vennootschap in. U krijgt daar ook de mogelijkheid de curatoren een bericht te sturen.

Voor personeelsleden zijn speciale e-mailadressen beschikbaar. Zij zijn hierover in hun ontslagbrief geïnformeerd. Personeelsleden van niet-failliete vennootschappen worden verzocht bij vragen contact op te nemen met hun eigen HR-manager.

Overige vragen (niet gerelateerd aan vorderingen!) kunnen per e-mail worden verstuurd naar de onderstaande adressen:

Royal Imtech N.V.
insolventie@dvdw.nl

Imtech Capital B.V
insolventie@dvdw.nl

Imtech B.V.
insolventie@dvdw.nl

Imtech Benelux Group B.V.

insolventie@dvdw.nl

Imtech Nederland B.V.
insolventie@dvdw.nl

Imtech Building Services B.V. 

insolventie@borsboomhamm.nl

Imtech Group B.V.

insolventie@dvdw.nl

Imtech UK Group B.V.

insolventie@dvdw.nl

Imtech Industrial Services B.V.

insolventie@borsboomhamm.nl

 

 

 

 

 

Klik hier om uw vordering in te dienen

DISCLAIMER

De inhoud van deze website berust op informatie die de curatoren van de vennootschappen en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.
 
Voor de goede orde: de curatoren verstrekken tussentijds geen informatie over de voortgang van het faillissement anders dan via berichten op www.crediteurenlijst.nl dan wel via de publicatie van faillissementsverslagen. De curatoren verzoeken u derhalve uitdrukkelijk geen contact op te nemen over de voortgang van de faillissementen.
 
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl