select * from CD_PAGES where PAGE_TYPE='BLOG' and PAGE_LANGS_AVAILABLE LIKE '%NL%' and PAGE_STATUS<1 order by PAGE_DATE DESC limit 3
Informatie voor Noteholders

FAILLISSEMENTIMTECH.NL

Informatie voor Noteholders

Recent hebben de curatoren een aantal verzoeken ontvangen om de overdracht van schuldbewijzen te faciliteren door de uitgifte van nieuwe schuldbewijzen. De curatoren hebben deze verzoeken beoordeeld en besloten om dergelijke overdrachten niet langer te faciliteren.

Als houders door hen gehouden schuldbewijzen willen verkopen dan kunnen zij als alternatief hun vorderingen onder de schuldbewijzen cederen aan een mogelijke koper in overeenstemming met het recht dat van toepassing is op de cessie. Op vertoon van bewijs van de cessie zullen de curatoren de overgedragen vorderingen opnemen op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers.

Op dit moment is er nog geen verificatievergadering gepland. Dit betekent dat er op dit moment nog geen noodzaak is om overgedragen vorderingen ter verificatie in te dienen. Op deze website zullen schuldeisers tijdig worden geïnformeerd wanneer een verificatievergadering zal worden gehouden en voor welke datum zij hun vorderingen ter verificatie moeten indienen.

Klik hier om uw vordering in te dienen

DISCLAIMER

De inhoud van deze website berust op informatie die de curatoren van de vennootschappen en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.
 
Voor de goede orde: de curatoren verstrekken tussentijds geen informatie over de voortgang van het faillissement anders dan via berichten op www.crediteurenlijst.nl dan wel via de publicatie van faillissementsverslagen. De curatoren verzoeken u derhalve uitdrukkelijk geen contact op te nemen over de voortgang van de faillissementen.
 
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl