select * from CD_PAGES where PAGE_TYPE='BLOG' and PAGE_LANGS_AVAILABLE LIKE '%NL%' and PAGE_STATUS<1 order by PAGE_DATE DESC limit 3
SSC

FAILLISSEMENTIMTECH.NL

Imtech SSC B.V.

Bij uitspraak d.d. 11 maart 2016 van de Rechtbank Rotterdam is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imtech SSC B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3447 GM) Woerden aan de Houttuinlaan 5G, in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. J.G. Princen tot curator en met benoeming van mr. W.J. Roos-van Toor tot rechter-commissaris.

Klik hier om uw vordering in te dienen

DISCLAIMER

De inhoud van deze website berust op informatie die de curatoren van de vennootschappen en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.
 
Voor de goede orde: de curatoren verstrekken tussentijds geen informatie over de voortgang van het faillissement anders dan via berichten op www.crediteurenlijst.nl dan wel via de publicatie van faillissementsverslagen. De curatoren verzoeken u derhalve uitdrukkelijk geen contact op te nemen over de voortgang van de faillissementen.
 
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl