select * from CD_PAGES where PAGE_TYPE='BLOG' and PAGE_LANGS_AVAILABLE LIKE '%NL%' and PAGE_STATUS<1 order by PAGE_DATE DESC limit 3
Veel gestelde vragen

FAILLISSEMENTIMTECH.NL

Veel gestelde vragen

Hoe doe ik een beroep op een zekerheidsrecht (eigendomsvoorbehoud/recht van reclame)?

Dit kan door het indienen van een vordering op www.crediteurenlijst.nl. U kunt bij het indienen van de vordering aangeven dat u een beroep doet op een zekerheidsrecht. De Curatoren zullen hierover een bericht ontvangen.

Kan ik een uitkering verwachten op mijn vordering?

Op dit moment is het in alle faillissementen nog te vroeg om enig oordeel te vellen over de verwachte uitkering. Zoals door de curatoren reeds eerder bericht is de verwachting dat aan de aandeelhouders van Royal Imtech N.V. niet zal worden uitgekeerd.

 
Klik hier om uw vordering in te dienen

DISCLAIMER

De inhoud van deze website berust op informatie die de curatoren van de vennootschappen en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.
 
Voor de goede orde: de curatoren verstrekken tussentijds geen informatie over de voortgang van het faillissement anders dan via berichten op www.crediteurenlijst.nl dan wel via de publicatie van faillissementsverslagen. De curatoren verzoeken u derhalve uitdrukkelijk geen contact op te nemen over de voortgang van de faillissementen.
 
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl